Metsä-Tappura Oy, yhdistyksen uusin jäsen.

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen tarkoituksena on vaalia
rakennuskulttuuria, rakennusperinnön hoitoa ja olemassa olevaa
rakennuskantaa Pirkanmaalla. Yhdistyksemme edistää rakennusten
laadukasta ja arvot huomioon ottavaa kunnossapitoa ja korjaamista.

Yhdistyksemme on 19.3.2019 hyväksynyt uudeksi jäsenekseen Metsä-Tappura
Oy:n.

Metsä-Tappura oy on 1996 perustettu perheyritys Lempäälän Nurmen
kylästä. Yritys on laajentanut puutavaravalikoimaansa sahatavarasta mm.
paneeleihin, listoihin, erikoispuusepäntavaraan ym. ja tarjoaa
kattavasti eri puutavarapalveluja. Yritys tarjoaa myös
tilauspuusepäntöitä, kuten erilaisia mallin mukaan valmistettuja
sisustus- ja tippalistoja, puukoristeita ym. esimerkiksi
entisöintikohteisiin.

Metsä-Tappura toimii omalla tilallaan, historiatietojen mukaan yli 500
vuotta vanhassa miljöössä. Käytössä on esimerkiksi 1900-luvun
alkupuolelta oleva pärehöylä. Vanhimmat tuotantokäytössä olevat
rakennukset ovat 1800-luvun alusta peräisin olevia hirsirakennuksia.
Lisätietoja https://www.metsa-tappura.fi/

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen jäseninä ovat Arkkitehtitoimisto
Antti Nyman, Ekokumppanit Oy, Fibratus Oy, Hattulan kaakelitehdas Oy,
Kulttuuriosuuskunta Aktivaattori, LVI Kalske Oy, Pispalan saunayhdistys
ry, Suomen Rakennuskonservointi, Taidosto osuuskunta, Tampereen
Aikuiskoulutuskeskus sekä T:mi Leena Lusa

Yhdistyksen Sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi.
Yhteisöksi katsotaan kaupparekisteriin rekisteröity yh­teisö tai
yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhdistysrekisteriin rekisteröity
yhdistys, säätiöre­kisteriin rekisteröity säätiö tai julkisyhteisö.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.