Pirkanmaan ELY-keskus myönsi 67 000 euroa avustusta rakennusperinnön hoitoon

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jakanut vuoden 2018 rakennusperinnön hoitoon osoitetut valtionavustukset. Avustuksia myönnettiin neljälletoista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 67 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli vajaasta 2000 eurosta 8000 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Pirkanmaalla avustushakemuksia tuli yhteensä 35 kappaletta.

Katso lisää tiedotteesta:

Elyn tiedotteeseen