Värejä luonnosta

09.06.2018 10:00-17:00

 

Alina Hellen: 'Neuvoja kotiwärjäykseen kaswiaineilla' (1905):

Kaikki kotimaiset kaswit, lehwät, puunkuoret, kävyt y.m., joilla aiotaan wärjätä, pannaan likoon kylmään weteen päiwää ennen kuin ne ovat käytettäwät, sekä keitetään seuraawana päiwänä tästä wedestä 3-4 tuntia. Mehuttomiksi keitetyt kaswit ammennetaan hangolla kattilasta kotiin ja huuhdotaan siinä wieläkin kylmällä wedellä niin että kaikki wäri hyvin wetäytyy ulos. Tämä wesi kaadetaan myös wärikattilaan.

 

Kurssin tavoite ja sisältö:

Tutustut kokeilemalla kasvivärjäykseen. Opit tunnistamaan ja käyttämään yleisimpiä värjäyskasveja ja puretusaineita. Värjättävänä materiaalina on villa, joka on helpointa ja yleisintä kasvivärein värjättävää materiaalia. Kurssin alkuun sijoittuu lyhyt teoriaosuus.

Ohjaajana toimii Anne Kytömäki artenomi AMK, ammatillinen opettaja

Kurssin hinta 40€ + materiaalimaksu 4€

Kurssille mahtuu 12 hlöä (minimi 7 hlöä)

Ilmoittautumiset: info(at)piiru.fi 14.5. mennessä. Osallistujille lähetetään kurssikirje ennen tapahtumaa. Annathan siis ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteen, johon haluat kirjeen saada.

Paikka: Rakennuskulttuurikeskus Piiru, Uittajankatu 10, 33250 Tampere