Painovoimainen ilmanvaihto -verkkotapahtuma 28.1.2021

Tiedote 20.1.2021, Korjausklinikka-hanke / LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto

 

Painovoimaista ilmanvaihtoa kannattaa huoltaa ja käyttää oikein
– Heinolassa parannetaan historiallisen Paakarintuvan ilmanvaihtoa

Painovoimainen ilmanvaihto herättää keskustelua ja mielipiteitä. Painovoimainen ilmanvaihto perustuu ilman ominaisuuksiin ja luonnonlakeihin, joiden avulla raikasta ilmaa tulee rakennukseen ja tunkkainen ilma virtaa ulos. Ilman saavat liikkumaan ulko- ja sisätilojen lämpö- ja paine-erot.

”Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuuden kannalta on rakennusten käyttäjien hyvä ymmärtää sen ominaisuudet. Ilmanvaihtoa on käytettävä tarpeen mukaan ja huomioiden esimerkiksi ulkoilman olosuhteet,” kertoo painovoimaiseen ilmanvaihtoon erikoistunut LVI-insinööri Jari Ketola.

 

Kestävä ja toimiva ilmanvaihtotapa

Painovoimainen ilmanvaihto on oikein käytettynä ja huollettuna hyvä ja toimiva keino rakennuksen ilmanvaihtoon. Monesti järjestelmään vaikuttavat kuitenkin taitamattomat korjaukset tai käyttö.

”Ilmanvaihdon energiatehokkuuden varmistamiseksi poistoventtiileitä on säädettävä talvella pienemmälle ja kesällä riittävän ilman vaihtuvuuden varmistamiseksi suuremmalle. Oikein käytettynä painovoimaisen ilmanvaihdon on todettu olevan energiatehokkaampi ja kestävämpi ilmanvaihtotapa verrattuna koneelliseen ilmanvaihtoon”, Jari Ketola kertoo.

”Painovoimainen ilmanvaihto ei sovi kaikkiin rakennuksiin, mutta jos rakennus on suunniteltu se huomioiden ja käytön tarpeet on tiedostettu, sopii painovoimainen ilmanvaihto nykyrakennuksiinkin. Tämä ilmanvaihtotapa on lähes huoltovapaa ja sen käytöstä ei aiheudu kustannuksia”, Ketola kannustaa.

 

Heinolan Paakarintuvan ilmanvaihto kuntoon

Kestävän korjaamisen Korjausklinikka-hanke teetti selvityksen Heinolan Paakarintuvan ilmanvaihdosta yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Kaupunki kunnostaa Heinolan museon käytössä olevaa Paakarintupaa, ja samalla ilmanvaihtoa parannetaan.

”Heinolassa on historiallisesti kerrostunut, moni-ilmeinen rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt puurakennukset, joista vanhimmat ovat peräisin 1700- ja 1800-luvuilta, ovat keskeinen osa viihtyisää kansallista kaupunkipuistoa. Hienoa, että Heinola huolehtii rakennuksistaan korjaamalla niitä kestävästi”, iloitsee museonjohtaja Terhi Pietiläinen.

Hirsirakenteinen Heinolan Paakarintupa on valmistunut vuonna 1871. Tuvan rakennutti kauppias Ulrik Lindholm, kuten Heinolan kaupunginmuseona toimivan viereisen päärakennuksenkin. Viime vuodet Paakarintupa on toiminut Heinolan kaupunginmuseon toimistona. Tupa kaipaa kunnostusta, ja tulevassa remontissa siitä tehdään museon kokoelmanhallintatila.

Jari Ketolan ilmanvaihtoraportin mukaan Paakarintupaan tulee tällä hetkellä raitista ilmaa ikkunoiden ja tuuletusikkunoiden kautta. Tuvassa on kuitenkin havaittavissa riittämättömästä ilmanvaihdosta kertovaa lievää hajua eikä tuoretta ilmaa tuovia seinäventtiileitä ole riittävästi. Tulevan remontin yhteydessä harkitaan tuloilmaventtiilien lisäämistä.

 

Verkkotapahtumasta vinkkejä ilmanvaihtoon

Korjausklinikka-hanke järjestää kaikille avoimen verkkotapahtuman Korjausklinikka: painovoimainen ilmanvaihto torstaina 28. tammikuuta klo 13–15.30. Tapahtumassa LVI-insinööri Jari Ketola LVI Kalske Oy:stä kertoo painovoimaisesta ilmanvaihdosta ja sen parantamisesta Paakarintuvassa. Tapahtumassa kuullaan myös Museovirastolta tulossa olevasta painovoimaisen ilmanvaihdon käytön ja huollon korjauskortista.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen Kotiseutuliiton Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke pyrkii edistämään kestävää, kulttuuriperinnön huomioivaa korjausrakentamista Päijät-Hämeessä.

 

Korjausklinikka: painovoimainen ilmanvaihto -verkkotapahtuman tiedot Facebookissa:

https://www.facebook.com/events/178517474024034