HISTORIA

Tahmelan Huvilan tapahtumat artisti
Tahmelan Huvilan tapahtumat kuoro

Talon historiaa

Rakennuskulttuurikeskus Piiru on ympäristöineen säilyttävän korjausrakentamisen oppimisympäristö ja vanhoista rakennuksista ja rakennusmateriaaleista kiinnostuneille erinomainen tutustumiskohde. Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys on kunnostanut entisen Uittoyhdistyksen ”purkukuntoisen” talon säilyttävän korjausrakentamisen menetelmin kauniiksi ja toimivaksi. Kunnostus toteutettiin vuosina 2012 – 2017. Vuonna 2020 taloon asennettiin vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Yhdistys ylläpitää Rakennuskulttuurikeskus Piirua.

Piirun talon historiaa: Uiton aika

Piirun talo on osa Tampereen tukinuiton historiaa. Uittoyhdistyksen talo on rakennettu vuonna 1892 Kokemäenjoen Lauttausyhtiön työnjohtajien asunnoksi ja tukinuittajien tukikohdaksi. Uittoyhdistyksen talo on sijainnut Punaisen tukkitien vieressä, jota pitkin tukkeja kuljetettiin Näsijärvestä Pyhäjärveen Pispalan harjun yli.

Uittoyhdistyksen taloa on laajennettu 1920-luvulla, jolloin se on saanut nykyisen ulkomuotonsa. Laajennuksen yhteydessä rakennettiin itäpäädyn yksiö, nykyinen Kissala, sekä muunnettiin ullakkotila asuinkäyttöön. Uiton aika päättyi 1960-luvulla.

Asuinkäytöstä purku-uhan alle

Talo oli yksityisomistuksessa ja asuinkäytössä 2000-luvun alkupuolelle asti. 2000-luvun alussa rakennuksen omistajan tontin vuokrasopimusta ei oltu uusimassa. Yksityinen rakennusyhtiö halusi rakennuttaa tontille uudisrakennuksen.

Entinen uittoyhdistyksen talo tuli purku-uhan alle ja paikalliset yhdistykset tekivät siitä rakennussuojeluesityksen. Sen seurauksena Museovirasto ja Ympäristöministeriö kehottivat Tamperetta tekemään Pispalaan suojelukaavan, jolla mm. Uittoyhdistyksen talo tulisi suojella. Pispalan kaavauudistus alkoi tämän seurauksena vuonna 2006.

Talo jäi autioksi 2000-luvun alkupuolella. 2010-luvun puolelle tultaessa talon katossa oli isoja reikiä ja pelkona oli, että katon vuotaessa talon rakenteet kastuvat ja talo lahoaa sijoilleen.

Pitkällisen valitus- ja selvitysprosessin tuloksena Tampereen kaupunki lunasti tontin ja vuokrasi sen talon kunnostusvelvoitteella 30 vuodeksi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle vuonna 2012.

Talon kunnostus 2012 – 2017

Elokuussa 2012 käynnistyi Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti. Kunnostuksen tavoitteena oli kunnostaa talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei kulkeudu talon rakenteisiin. Lisäksi tavoitteena oli, että Uittoyhdistyksen talosta tulisi rakennuskulttuurin keskus.

Uittoyhdistyksen talon restauroinnin pääperiaatteena oli säilyttävä korjaaminen. Materiaalien valinnassa otettiin huomioon se, että niiden on sovelluttava korjattaviksi yhä uudelleen. Työtavat valittiin saman periaatteen mukaan. Esille jätettiin talon rakennushistoriallinen kerroksellisuus ja korjaukset tehtiin mahdollisimman vähillä muutostöillä. Ulkonäköä tai interiöörejä ei ole pääosin palautettu mihinkään aikaisempaan tyyliin sopiviksi, vaan talon muutoshistorian on annettu näkyä lopputuloksessa.

Rakennuskulttuurikeskus Piiru

Kunnostettu talo toimii Rakennuskulttuurikeskus Piiruna. Piirun toimintaa ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys. Rakennuskulttuurikeskus Piirusta löytyy mm. Piirun oppimisympäristö ja pienimuotoinen varaosapankki. Piirussa järjestetään kursseja ja luentoja liittyen säilyttävään korjausrakentamiseen. Piiru toimii myös tapahtumapaikkana sekä juhlatilana. Piirussa vierailee noin 1500 kävijää vuosittain.

Yhdistyksen historiaa

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry (Piiru) on 12.3.2012 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on suomalaisen rakennetun kulttuuriperinteen säilyttäminen. Yhdistyksen pääpaikka sijaitsee Pispalassa, Tampereella, yhdistyksen itse kunnostamassa entisessä uittoyhdistyksen talossa.

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistystä perustettaessa toiminta-ajatuksena oli, että se ottaisi vastatakseen yhden Pispalan vanhimman rakennuksen kunnostamisen, kunnostaisi sen säilyttävin korjausmenetelmin, dokumentoisi korjauksen ja opinnollistaisi korjausprosessin. Piirusta suunniteltiin alusta pitäen säilyttävän korjausrakentamisen keskusta, josta saisi myös jatkossa opastusta vanhojen rakennusten kunnostamiseen sekä perinteisten rakennusmenetelmien käyttöön.

Piirun perustajajäseninä olivat mm. Ekokumppanit Oy (Tampereen kaupungin omistama), Pispalan saunayhdistys ry (Suomen vanhimman yleisen saunan, Rajaportin saunan, ylläpitäjä), TAKK (Tampereen aikuiskoulutuskeskus), Taidosto-osuuskunta (Ikaalisten käsi-ja taideteollisuus oppilaitoksen opiskelijoiden osuuskunta).

Yhdistys sai entisen uittoyhdistyksen talon kunnostusprojektin valmiiksi 2017 lopussa. Kunnostusta rahoittivat mm. Museovirasto, Tampereen kaupunki ja Euroopan aluekehitysrahasto. Yhdistys on lisäksi hallinnoinut useampia työllisyyspoliittisia hankkeita, joilla koulutetaan ja työllistetään pitkäaikaistyöttömiä säilyttävään korjausrakentamiseen sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin muihin tehtäviin. Piirun neuvontapäivillä, kursseilla ja luennoilla sekä erilaisilla tapahtumilla on saavutettu vuosien aikana tuhansia perinteistä kiinnostuneita. Korona-aikana striimatuilla neuvontailloilla tavoitettiin satoja säilyttävistä rakennusmenetelmistä kiinnostuneita.

2019 Piiru laajensi toimintaansa. Yhdistys sai pilotoitavakseen osallistavan ja omaehtoisen kulttuurikeskuksen kehittämisen Tahmelan Huvilaan, Pyhäjärven rannalla sijaitsevaan Tampereen kaupungin omistamaan arvokiinteistöön. Piirun kehittämä toimintamalli on mahdollistanut rakennuksen avoimena pysymisen yleisölle 6 – 7 päivänä viikossa.

Yhdistyksen toiminta on nyt vakiintunutta ja sen toiminnan merkittävyys on yleisesti tunnustettua. Yhdistyksen tekemän työn arvostus on näkynyt mm. siinä, että Tampereen kaupunki on hyväksynyt yhdistyksen hallinnoiman Tahmelan Huvilan kaupungin kulttuuritilaksi. Tampereen kaupunki on myös myöntänyt yhdistykselle vuosittain pientä toiminta-avustusta. Suomen arkkitehtien liitto (SAFA) on osallistunut vuosittain asiantuntijoina yhdistyksen järjestämiin valtakunnallisesti kiinnostaviin seminaareihin Tampere Architecture and Design- viikolla.
Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus ja tavoitettavuus mm. verkkosivujen ja facebookin kautta on merkittävää. Yhdistyksellä on keskustelun alla uusia historiallisesti merkittäviä kunnostuskohteita.