Kirjallisuus

Tahmelan Huvila Pyhäjärveltä käsin
Äiti ja lapsi Tahmelan Huvilan tapahtumassa
Tahmelan Huvilan tapahtumayleisöä ja esiintyjä

Paikan päällä luettavissa

Piirulla on oma paikan päällä selailtava käsikirjasto korjausrakentamisesta. Rakennusperinteen ystävien julkaisema Tuuma-lehti on myös luettavissa Piirulla. Tule siis paikan päälle, ota kupponen kahvia ja tutustu rauhassa tarjontaamme.

Kirjalainaus

Kotiin lainattavat kirjat löytyvät Piirun kirjastohyllystä. Kirjavarauksen voi tehdä myös verkossa, nouto paikan päältä.

Ladattavat oppaat

Ikkunoiden kunnostaminen -opas
Sorvaamo

Tuulettuvan alapohjan vedoton ja lämmin rakenne
Niko Palonen
Tuulettuvan alapohjan vedoton ja lämmin rakenne vanhassa rakennuksessa on sarjan ensimmäinen julkaisu.

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto
Jari Ketola
Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto on sarjan toinen julkaisu.

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen
Harri Metsälä
Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen on sarjan kolmas julkaisu. ECO2-hanke on osallistunut selvityksen kustannuksiin 10 000 eurolla. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 on Tampereen kaupungin hanke, jonka tavoitteena on kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen, vähähiilisen kaupunkikehityksen sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen ja edelläkävijyys ilmastoasioissa.

Nauloilla kasattu – Kaakeliuunin muuraamisen perusperiaatteet
Niko Palonen, Timo Nylander ja Fanny Missonen

Työohje Smyygi- eli täytelista ja ikkunapenkki
Niko Palonen

Hyvä tästä vielä tulee – Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit
Pirkanmaan maakuntamuseo 2004

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma
Veera Rantakytö 2011 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön tavoitteena Rantakydön mukaan on pyrkiä esittämään korjaussuunnitelmassa korjaustöiden lisäksi sellaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan korjattujen rakenteiden toimivuus niin, ettei esiintyneitä vaurioita enää jatkossa synny. Kaikkein tärkein tavoite on pyrkiä välttämään kosteus- ja homevaurioihin liittyvä inhimillinen kärsimys.

Kosteus rakentamisessa
Kosteus rakentamisessa on Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen tutkimusjohtaja Juha Vinhan esitys Lahdessa olleessa Rakentamisen teemapäivässä 14.3.2012. Esityksessä käydään läpi mm. ikkunoiden, yläpohjan, ulkoseinien, väli- ja alapohjien sekä märkätilojen riskirakenteita ja kuinka kosteusongelmat voidaan välttää.

Kylätalo kuntoon
Opas kylätalon energia- ja ympäristöasioiden parantamiseen.

Lankunpäätalot ja esimerkki korjauksesta
Curatio ry 2012
Oppaassa kerrotaan, mitä lankunpäätalot oikein ovat ja miten niitä voisi korjata. Esimerkkinä korjauksesta on yksityisessä omistuksessa oleva vuosisadan alun asuintalo Nauvossa. Koska kokemusta ja tietoa lankunpäätalojen korjaamisesta ei löytynyt, Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys järjesti kutsutyöpajan, jossa eri alojen osaajat kokoontuivat miettimään mahdollisia korjaustapoja.

Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen maissa
Co2olBricks hankkeen loppuraportti
Julkaisuun on koottu hankkeen keskeiset tulokset, yhteenveto Suomen taustaryhmän toiminnasta sekä taustaryhmän laatima ehdotus toimintamalliksi Suomessa.

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta
Puuinfo Oy

Ikkunoiden korjaus. Miksi vanhat ikkunat kannattaa korjata? Konservointi.
Dahl Marjukka 2004 Opinnäytetyö

KÄSIKIRJASTO

 

+358 50 461 0106

info@piiru.fi