Osaajat

Tahmelan Huvila Pyhäjärveltä käsin
Äiti ja lapsi Tahmelan Huvilan tapahtumassa
Tahmelan Huvilan tapahtumayleisöä ja esiintyjä

Korjausneuvontaa ja osaajia

Pirkanmaan maakuntamuseo neuvoo vanhojen rakennusten korjaamisessa sekä ohjaa arvokkaiden rakennusten restauroinnissa. Sivuilla on myös taitajarekisteri Pirkanmaalla ja sen lähiympäristössä toimivista rakennusperinteen ammattilaisista – sekä itse tekijöistä että perinteisten materiaalien toimittajista.

Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti sen arvoja kunnioittaen.

Metsänkylän navetan osaajarekisterissä on monien eri alojen osaajia hakukoneen muodossa, jossa osaajia voi hakea esim. maakunnittain.

Ympäristöhallinnon korjaustieto on ovi kotien ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. Asiantuntijoiden kokoama sisältö on tarkoitettu asukkaille, omistajille ja taloyhtiöille sekä kiinteistönhoidon ammattilaisille.

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Toivossa neuvotaan korjaajia kunnostamaan talojaan niin, että niiden pitkän iän todistama hyvä laatu, arvo ja ominaisluonne säilyvät

Hirsitaito ry:n osaajarekisteri palvelee hirsi- ja perinnerakentamisen ammattilaisten löytämisessä. Tiedot löytyvät maakunnittain, osaamisalueittain ja kunnittain.

Perinnemestarin nettisivuilta löytyy ammattilaisrekisteri, josta voi hakea ammattilaisia maakunnittain ja ammattinimikkeillä.

Korjaustaito.fi on Museoviraston sivusto, joka kokoaa saataville rakennusperinnön hoidon, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin tietoa, ohjeita, kokemuksia. Sisältö on suunniteltu kaikelle yleisölle ymmärrettäväksi ja ammattilaisia hyödyttävän päteväksi.

 

Yhdistyksiä, seuroja ja toimijoita

Rakennusperinteen ystävät ry on valtakunnallinen yhdistys rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille. Yhdistys julkaisee Tuuma-lehteä ja järjestää erilaisia teemailtoja ja tutustumismatkoja.

Vanhan Rauman Tammelassa esitellään havainnollisesti Vanhan Rauman puurakennuksiin soveltuvia korjaustekniikoita ja UNESCOn maailmanperintöä. Talossa toimii myös rakennusosien varaosapankki.

Suomen Kotiseutuliitto, Kulttuuriympäristöpäivien tarkoituksena on juhlia ainutlaatuista kulttuuriperintöämme, nähdä kulttuuriperintö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä ja huomata lähiympäristön arvot. Oma arkiympäristö ja arkimaisemat ovat arvokkaita kulttuuriympäristöjä, joita kannattaa juhlia ja vaalia.

Suomen kulttuuriperinnön tuki ry on avoin kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on vaalia suomalaista kulttuuriperintöä.

Rakennustaiteen seuran tarkoituksena on tukea ja edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU on yhdistyksen ylläpitämä taidekoulu ja rakennusalan toimintakeskus Lapinlahdella, Pohjois-Savossa.

Itä-Uudenmaan rakennussuojelusäätiö Salvus toimii Itä-Uudellamaalla kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristökokonaisuuksien säilyttämiseksi, kohentamiseksi sekä rakennus- ja miljöösuojelun edistämiseksi.

Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry on kaksikielinen, aatteellinen yhdistys, joka on perustettu vaalimaan rakennusperinnettämme Turunmaalla ja lähikunnissa.

Korjausrakentamiskeskus Vaso on perustettu kehittämään ja ylläpitämään Uuskaupunkilaista korjausrakentamista ja säilyttämään laajaa ja hyvin säilynyttä puutalorakennuskantaa.

Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus eli PORA toimii Pohjois-Pohjanmaan museon tiloissa Ainolan puistossa.

Stundars Mustasaaressa on suuri museo ja elävä kulttuurikeskus.

Rakennustaiteen seura ry on valtakunnallinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria.

 

Muuta mielenkiintoista

Rakennusapteekki on perinteisten rakennusmateriaalien valmistaja, tukkukauppa ja osaamiskeskus.

Saviyhdistys savirakentamisen edistämiseksi ry on perustettu antamaan tietoa ekologisesta, terveellisestä ja turvallisesta savirakentamisesta.

Kansainvälinen savusaunaklubi ry opastaa paloturvallisen, toimivan ja ympäristöön sulautuvan savusaunan tekoon ja käyttöön.

Käymäläseura Huussi ry tiedottaa, kouluttaa, tilaa tutkintotöitä ja toteuttaa hankkeita Suomessa ja maailmalla.

Suomen Majakkaseura ry:n tavoitteena on majakoiden ja niihin liittyvän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojeleminen.

Tamsafan kokoama lista pientalosuunnittelijoista, jotka toimivat Pirkanmaan alueella.

Luonnonmukaisen rakentamisen keskus LUOMURA ry kehittää ja tekee tunnetuksi luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä rakentamista ja asumista Suomessa.

ICOMOSin Suomen osasto ry on rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijoista koostuva järjestö, joka edistää historiallisten rakennusten ja alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua.

Restaurointikilta on tarkoitettu restaurointialan tutkinnon suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville ammattilaisille.

KÄSIKIRJASTO

 

+358 50 461 0106

info@piiru.fi