Rakennuskulttuurin linkit

Tälle sivulle on koottu rakennuskulttuuriin liittyviä linkkejä. Nämä tahot toimivat valtakunnan tasolla ja niillä jokaisella on omanlaisensa näkökulma aihepiiriin. Linkit ovat aakkosjärjestyksessä.

Betonirakentajat

BY, Suomen Betoniyhdistys r.y. on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys. Yhdistys on julkaissut ohjeistoa, johon on kirjattu betonia koskeva ns. Hyvä rakentamistapa. Sivuilta löytyy myös pätevyydet, mitä erilaisilta betonirakentajilta vaaditaan.

FISE
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen rekisteriin. FISE ylläpitää myös Rakennusvirhepankkia.

Gård&Torp
Gård&Torp on ruotsalainen sivusto, josta löytyy paljon tietoa vanhan rakennuksen kunnossapitoon ja korjaukseen.

ICOMOS
Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS on  maailmanlaajuinen asiantuntijoista koostuva järjestö, joka edistää historiallisten rakennusten ja  alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua.

ICOMOSin Suomen osasto ry. edistää kulttuuriperintökohteiden, kuten rakennusten ja kiinteiden muinaisjäännösten, suojeluun liittyvää kriittistä keskustelua ja tiedonvälitystä. Yhdistys järjestää kansallisia seminaareja suojelu- ja konservointikysymyksistä, asiantuntijavierailuja sekä toimittaa julkaisuja.

Kansainvälinen Savusaunaklubi ry
Klubitoiminnan ydinalueita ovat savusaunakulttuurin edistäminen ja säilyttäminen sekä savusaunojen rakennusopastus, savusaunojen testaukset, jäsenretket savusaunoihin ja yhteydenpito muiden maiden savusaunaharrastajiin.
 
Ymparisto.fi/korjaustieto on ovi kotien ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja korjaamiseen. Asiantuntijoiden kokoama sisältö on tarkoitettu asukkaille, omistajille ja taloyhtiöille sekä kiinteistönhoidon ammattilaisille. Vinkit ja työkalut auttavat ylläpitämään terveellisiä, arvonsa säilyttäviä suomalaiskoteja. Rakennusmateriaalien tietopankki-palveluun on koottu tietoa vanhojen rakennusmateriaalien ja -osien ominaisuuksista, käytöstä, hyödyntämisestä ja haitallisuudesta.
 
Kulttuuriymparistomme.fi on kaikille tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa tietoa erilaisista kulttuuriympäristöistä ja niiden hoidosta ja ohjaa linkkien kautta lisätiedon lähteille muihin verkkopalveluihin.

Käymäläseura Huussi ry
Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä.

Luomura ry
Yhdistys kehittää ja tekee tunnetuksi luonnonmukaista, ekologista ja terveellistä rakentamista ja asumista Suomessa. Luomura ry pitää tärkeänä selvittää perinteisten ja luonnonmukaisten rakennustapojen ja rakenteiden kykyä vastata uusiin energiahaasteisiin, jotta paikallinen pienimuotoinen rakentaminen olisi yhä mahdollista ja elinvoimaista.

Luomura ry järjestää Terve Talo –messuja sekä julkaisee Terve Talo -lehteä. Lisäksi se on toteuttanut edistämishankkeita, joiden aikana on pidetty luentoja, järjestetty teemapajoja sekä annettu asiakasneuvontaa. Luomuran toimipisteenä toimii Terve Talo –keskus, joka löytyy Mikkolan Navetan yläkerrasta Luopioisten kirkonkylästä osoitteesta Keskitie 5. Terve Talo -keskuksesta löytyy Luomura ry:n toimisto, näyttelytila ja muiden Mikkolan Navetan toimijoiden kanssa yhteinen luentosali.

Museovirasto
Tärkein yleisölle suunnattu tuote on korjauskortisto, jota saa ostaa mm. Rakennustiedon myymälöistä. Kortiston tai yksittäisiä kortteja voi tilata myös Museovirastosta, puh. 09 4050 9559.
Restaurointikuvasto on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti. Kuvaston aineisto on järjestetty rakennusosittain helposti selattavaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluu myös kuvia täydentäviä ja selventäviä tekstiosioita.

Pelastetaan vanhat talot
on Facebookissa toimiva ryhmä, jossa käydään vilkasta keskustelua vanhojen talojen korjaamisesta ja huoltamisesta.

Perinnerakentamisen tietoportaali
Sivuston on avannut Silmu ry:n Rakennusperinteen vaalimeinen -hanke. SILMU ry on yksi Suomen 55 toimintaryhmästä joka rakennerahastokaudella 2007-2013 toteuttaa sekä oman alueensa Leader-ohjelmaa että Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun säilyttämiseksi elinvoimaisena. Yhdistyksen toimipaikat ovat Porvoossa ja Loviisassa.

Purkutavarakirppis
on Facebookissa toimiva ryhmä, jonka tarkoitus on saada purkutyömailtamme tulevat tavarat ja rakennusmateriaalit kiertoon. Säännöt: Täällä saa myydä,ostaa,vaihtaa ja lahjoittaa kaikenlaista taloista purettua materiaalia, myös keittiökaappeja, jääkaapit, hellat yms.Rakentamisesta jääneet materiaalit. Kiellettyjä ovat: huonekalut, autot, koneet, työkalut ja uudet tavarat. Ylläpidolla (Tero Silveri) on oikeus poistaa ja nostaa ilmoituksia(up) Kaikki 3 kuukautta vanhemmat ilmoitukset poistetaan.Voit uusia ilmoituksesi kommentoimalla jotain ilmoitukseesi.

Rakennusperinteen Ystävät ry – Byggnadstraditionens Vänner rf
On valtakunnallinen yhdistys rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille. Yhdistys julkaisee Tuuma-lehteä ja järjestää erilaisia teemailtoja ja tutustumismatkoja. Valikoima aikaisempien numeroiden artikkeleita kokonaan vuodesta 2001 ja listaukset kaikista artikkeleista aiheittain. Aikamoinen tietopankki löytyy osoitteesta: http://www.tuuma.net/artikkelit.php
 
Rakennustaiteen seura
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria.

Restaurointikilta
Killan tehtävänä on pitää yllä korkeaa ammattietiikkaa ja saada restaurointityölle ja -alalle sen ansaitsema arvostus. Tavoitteena on saada restaurointialan työt ohjautumaan ammattilaisille ja panostaa katoamassa olevien käsityötaitojen käyttöön ja säilymiseen.

Saviyhdistys savirakentamisen edistämiseksi ry
Yhdistys antaa tietoa ekologisesta, terveellisestä ja turvallisesta savirakentamisesta.

Sisäilmayhdistys ry
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä.

Suomen Hirsitaito ry
Tarkoituksena on pitää hirsi- ja puurakentaminen oleellisena osana rakentamisosaamista sekä nyt että tulevaisuudessa. Yhdistyksen ylläpitämä osaajarekisteri palvelee hirsi- ja perinnerakentamisen ammattilaisten löytämisessä.

Suomen Kotiseutuliitto (Finlands Hembygdsförbund)
Liitto edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta, kehittää ja tukee kotiseututyötä sekä palvelee jäseniään kotiseututyön etujärjestönä.

Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö
Säätiö vaalii suomalaista kulttuuriperintöä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan huolehtimalla kansallisesti arvokkaista kulttuuriperintökohteista, jotka ovat tulleet säätiön hallintaan lahjoituksin ja testamenttien kautta. Säätiön piirissä toimii tukiyhdistys, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry, joka pyrkii vaikuttamaan kulttuuriperinnön vaalimiseen yleisellä tasolla muun muassa antamalla lausuntoja ja järjestämällä kulttuuriperintöalan keskustelutilaisuuksia.

Suomen omakotiliitto
Liitto on valtakunnallinen pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiyhdistykset toimivat paikallisesti - liitto vaikuttaa valtakunnallisesti.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Säätiön tarkoituksena on edistää vanhan talonpoikaiskulttuurin kaikinpuolista tutkimista, sitä valaisevan lähdeaineiston keräämistä sekä ainesten ja tutkimusten julkisuuteen saattamista sekä herättää nuoressa sukupolvessa elävää kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön sekä edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria.

Teollisuusperintöseura ry
Seura pyrkii toiminnallaan syventämään teollisen perinteen tuntemusta ja edistämään teollisuusperinnön dokumentointia, tutkimusta ja suojelua.

Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki
Tähän palveluun on koottu tietoa vanhojen rakennusmateriaalien ja -osien ominaisuuksista, käytöstä, hyödyntämisestä ja haitallisuudesta. Sivusto on suunnattu kaikille korjaajille ja vanhojen talojen käyttäjille.
Ymparisto.fihin sisältöä tuottavat: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY-keskus ja Aluehallintovirasto AVI.