Oppaat

Linkkejä eri organisaatioiden tuottamiin oppaisiin ja nettisivuihin

Ikkunoiden kunnostus
Sorvaamo: Ikkunoiden kunnostaminen -opas

Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja, julkaisija Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.
Sarjassa julkaistaan vanhan talon korjaukseen liittyviä oppaita. Oppaat julkaistaan pdf-muodossa ja jatkossa mahdollisuuksien mukaan myös kirjasina.

Niko Palonen: Tuulettuvan alapohjan vedoton ja lämmin rakenne.
Tuulettuvan_alapohjan_vedoton_ja_lammin_rakenne_Vanhan_rakennuksen_kunnostusopas_Nro1_Palonen.pdf
Tuulettuvan alapohjan vedoton ja lämmin rakenne vanhassa rakennuksessa on sarjan ensimmäinen julkaisu. Oppaan tekemistä on tukenut Tampereen rakennuskulttuurin neuvontaja koulutuskeskus –projekti asiantuntijatyön korvausten muodossa.

Jari Ketola: Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto
Painovoimaisen_ilmanvaihdon_kaytto_ja_huolto_Vanhan_rakennuksen_kunnostusopas_Nro2_Ketola_www.pdf
Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto on sarjan toinen julkaisu. Oppaan tekemistä on tukenut Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus –projekti asiantuntijatyön korvausten muodossa.

Harri Metsälä: Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen
Perinnerakennukset_ja_energiatehokas_korjaaminen_Opaskirja_Nro3_Metsala_web.pdf
Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen on sarjan kolmas julkaisu. ECO2-hanke on osallistunut selvityksen kustannuksiin 10 000 eurolla. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 on Tampereen kaupungin hanke, jonka tavoitteena on kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen, vähähiilisen kaupunkikehityksen sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen ja edelläkävijyys ilmastoasioissa.

 

LINKKEJÄ

Niko Palonen, Timo Nylander ja Fanny Missonen: Nauloilla kasattu - Kaakeliuunin muuraamisen perusperiaatteet.

Pdf-tiedosto

 

Niko Palonen: Työohje Smyygi- eli täytelista ja ikkunapenkki
Smyygi työohje.pdf


Hyvä tästä vielä tulee

Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit. Pirkanmaan maakuntamuseo 2004.

Kosteus- ja hometalkoot
Ympäristöministeriön koordinoima hanke tarttuu vuosien 2010-2014 aikana rakennuskantaamme piinaavaan kosteus- ja homeongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä ja estää uusien vaurioiden syntyminen.  Sivuilta löytyy paljon linkkejä talkoiden tuottamiin materiaaleihin.

Kosteus- ja homevaurioituneen omakotitalon korjaussuunnitelma
Pdf-muotoinen opinnäytetyö, jonka Veera Rantakytö on tehnyt Tampereen ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan koulutusohjelman Rakennustuotannon linjalla maaliskuussa 2011.
Työn tavoitteena Rantakydön mukaan on pyrkiä esittämään korjaussuunnitelmassa korjaustöiden lisäksi sellaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan korjattujen rakenteiden toimivuus niin, ettei esiintyneitä vaurioita enää jatkossa synny. Kaikkein tärkein tavoite on pyrkiä välttämään kosteus- ja homevaurioihin liittyvä inhimillinen kärsimys.

Kosteus rakentamisessa
Kosteus rakentamisessa on Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen tutkimusjohtaja Juha Vinhan esitys Lahdessa olleessa Rakentamisen teemapäivässä 14.3.2012. Esityksessä käydään läpi mm. ikkunoiden, yläpohjan, ulkoseinien, väli- ja alapohjien sekä märkätilojen riskirakenteita ja kuinka kosteusongelmat voidaan välttää. Esitys liittyy laajempaan Frame-projektiin, josta löytyy lisätietoja osoitteesta:
http://www.rakennusteollisuus.fi/frame

Kylätalo kuntoon

Opas kylätalon energia- ja ympäristöasioiden parantamiseen. Pdf-muodossa.

Lankunpäätalot ja esimerkki korjauksesta

Lankunpäätalot on Curatio ry:n maaliskuussa 2012 Taloissa ja tuvissa -hankkeessa julkaistu opas. Siinä kerrotaan, mitä lankunpäätalot oikein ovat ja miten niitä voisi korjata. Esimerkkinä korjauksesta on yksityisessä omistuksessa oleva vuosisadan alun asuintalo Nauvossa. Koska kokemusta ja tietoa lankunpäätalojen korjaamisesta ei löytynyt, Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys järjesti kutsutyöpajan, jossa eri alojen osaajat kokoontuivat miettimään mahdollisia korjaustapoja.

Museoviraston Korjauskortisto
Korjauskortteja voi hankkia kappaleittain tai koko pakettina. Korjauskortteja voi tilata suoraan Museovirastolta: kirjatilaus@nba.fi tai ostaa esim. Rakennustieto Oy:n kirjakaupoista. Korjauskortit löytyvät netistä myös pdf-muodossa, mutta niitä ei voi printata sieltä: korjauskortit.

Perinnemestari TV-sarja
Perinnemestari TV-sarjan on tuottanut YLE:n Cursor Oy:n hallinnoima Digikasvu -hanke. Sarja on esitetty 2009 ja uusintana 2010. Nettisivuille on koottu paljon perinnerakentamiseen liittyvää tietoa ja ammattilaishakemisto.

Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas


Rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyaloille on ilmestynyt oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaan tekemisen ryhdyttiin työsuojeluviranomaisten havaittua vakavia puutteita oppilaitosten rakennuskohteissa. Oppaan tärkein viesti on, että rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalojen oppimisympäristöt rinnastetaan lähes poikkeuksetta yleiseen rakennustyömaahan ja niihin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta.

Rakennuskorjauksen portaali
Portaalin taustalla on Ympäristöministeriö. Portaali on suunnattu pääosin asunto-osakeyhtiöille, mutta korjausrakentajat voivat myös hyödyntää sitä.

Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen maissa
Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti
Julkaisuun on koottu hankkeen keskeiset tulokset, yhteenveto Suomen taustaryhmän toiminnasta sekä taustaryhmän laatima ehdotus toimintamalliksi Suomessa.
Voit lukea raportin e-lehtenä tai pdf-tiedostona.
http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys/kansainvaliset-kehityshankkeet/co2olbricks-loppuraportti

Rintamamiestalo-portaali
Sivustolta löytyy artikkeleita, keskusteluja, ohjeita ja esimerkkejä liittyen rintamamiestaloihin. Sivustolla on myös foorumi, johon kirjaudutaan sisään.

Sisäilmakeskuksen oppaat
Suomen Sisäilmakeskus Oy on tuottanut useita oppaita, joiden avulla voidaan parantaa sisäilman laatua. Oppaista löytyy esim. eri-ikäisten talojen riskirakenteita ja tyyppivikoja ja ohjeita, miten ne voidaan korjata.

suomirakentaa.fi
suomirakentaa.fi on tietosivusto omakotitalo-, mökki- , korjaus- ja ammattirakentajille sekä alan päättäjille ja medialle. Sisältö pohjautuu Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimuksiin sekä alan asiantuntijoihin.

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta
Pdf-muotoinen tiedosto on puutavarakauppiaiden tuottama julkaisu. Lisätietoja taustaryhmästä löytyy nettiosoitteesta: www.puuinfo.fi

Kirjallisuusvinkkejä uusimmasta vanhempaan

Rinne, Hannu 2016. Perinnemestarin tyylikirja – talon osat aikakausittain 1700-1970
Perinnemestarin tyylikirja- Talon osat aikakausittain 1700-1970
Tyylikirja on matka kauneuteen. Siinä missä aiemmat Perinnemestari-kirjat opastavat remontin tekemisen saloihin, Tyylikirja auttaa perinteestä kiinnostunutta tunnistamaan talon iän ja tyylin. Kirjassa esitellään kattavasti rakennuksen osat julkisivusta portaisiin, kuisteista erilaisiin ovimalleihin ja jalkalistojen profiileista ikkunansulkijoihin kautta aikain. Yli 700 valokuvaa, kymmenet piirroskuvat ja aikajana-aukeamat havainnollistavat sitä, miten maassamme on rakennettu ja sisustettu. Kun osaa lukea talonsa historiaa, on remontissa ja sisustamisessa helppo tehdä oikeita valintoja taloaan kunnioittaen.
Sivumäärä: 352
ISBN: 978-951-0-41547-4 Kustantaja: WSOY
 
Rinne, Hannu 2015. Perinnemestarin kesämökki - Kunnostaminen kesä- ja talvikäyttöön. Kuinka remontoida vanha hirsinen mummonmökki tai lautarakenteinen viikonloppumaja alkuperäistä rakennustapaa ja tyyliä kunnioittaen? Perinnemestarin ohjeiden mukaan kunnostetut talot näyttävät remontin jälkeen omaan ympäristöönsä sopivilta, niiden rakenteet ovat hengittäviä ja materiaalit luonnonmukaisia. 
Perinnemestarin kesämökki - Kunnostaminen kesä- ja talvikäyttöön
Mökin remontoiminen käydään läpi kivijalasta vesikattoon: kuinka maalata, tapetoida, lasittaa, muurata jne. Talotekniikasta kerrotaan, miten lämmitys, vesijärjestelmät, ilmastointi ja sähköt saadaan toimiviksi vanhassa rakennuksessa. Perinnemestari ohjeistaa myös jätevesiasetuksen vaatimuksissa ja opastaa pihatöissä kiviterassin rakentamisesta kaislan leikkaamiseen.
Kustantaja: WSOY.
 
Neuvonen, Petri (toim.) 2015. Kerrostalot 1975-2000Vuosina 1975–2000 maahamme valmistui yli 460 000 kerrostaloasuntoa, joista huomattava osa on nyt peruskorjausiässä. Kirja antaa yleiskuvan ajanjakson rakennus- ja LVIS-tekniikasta.
Julkaisija: Rakennustietosäätiö RTS, Kustantaja: Rakennustieto Oy
Kerrostalot 1975-2000

Lahtinen K. M. 2014. Viri ja Valkee - vanhan rakennuksen lämpö- ja energiatalous. Lunette rakennusperinnepalvelut.

viri ja valkee
Kirjassa perehdytään vanhojen rakennusten toimintaperiaatteeseen, ekologisuuteen sekä energiatehokkuutta ohjaavaan uuteen lainsäädäntöön. Mukana on vinkkejä energiankulutuksen pienentämiseksi ilman isoja investointeja sekä näkökulma vanhojen tulisijojen käytöstä osana rakennuksen toimivaa kokonaisuutta. Kirja on suunnattu erityisesti vanhojen puurakenteisten pientalojen asukkaille, mutta se tarjoaa informaatiota myös korjausrakentamisen alalla toimiville.

Lindberg, Rita; Palolahti, Tuomas;  Kivimäki, Christian; Koskenvesa, Anssi ja Sahlstedt, Satu 2014. Rakennusosien kustannuksia 2014. Rakennustieto Oy.
Vuosittain ilmestyvä käsikirja sisältää tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin. Rakennusosat on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Rakenteiden jaottelu noudattaa Talo 2000-hankenimikkeistöä.

Lindberg, Rita; Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Lahtinen, Matti; Koskenvesa, Anssi ja Sahlstedt, Satu. 2014. Korjausrakentamisen kustannuksia 2014.  Rakennustieto Oy.
Korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia 2014 -kirjaa. Kirjassa on tyypillisimpien korjauskohteiden rakenteiden eli alapohjien, rungon rakenteiden, julkisivujen, parvekkeiden, vesikattorakenteiden, väliseinien ja sisätilojen pintarakenteiden sekä purku- että kunnostuskustannuksia.

Liuksiala, Aaro ja Stoor, Pia 2014. Rakennussopimukset. Rakennustieto Oy.
Uudistettu käsikirja rakennusalan sopimusoikeuden tulkintaan suunnittelusta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen asti. Kirjassa käydään läpi YSE 1998 -sopimusehtojen kohdat viimeaikaisen oikeuskäytännön kannalta ja selvitetään KSE 2013 -ehtojen keskeiset määräykset.

Siikanen, Unto 2014. Rakennusfysiikka. Perusteet ja sovelluksia. Rakennustieto Oy.
Rakennusfysiikka – Perusteet ja sovelluksia -kirjassa käsitellään rakennuksen ja rakenteiden toimintaan sekä rakennusten käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat ilmasto ja sää, rakennuksen ilmanpaineet ja ilmavirtaukset, lämpö, kosteus, rakenteellinen paloturvallisuus, akustiikka, sisäilmasto sekä valaistus ja värit. Perusteiden lisäksi kirjassa käsitellään rakennusfysiikkaan läheisesti liittyviä asioita ja käytännön sovelluksia.
Rakennusfysiikka on perusteellinen käsikirja rakennuttajille, suunnittelijoille, rakentajille ja rakennustyön valvojille sekä havainnollinen oppikirja rakennusalan opiskelijoille.

Pylsy, Petri 2014. Uudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa - Opas taloyhtiölle. Kiinteistöalan Kustannus Oy

Uudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa - Opas taloyhtiölle

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusmääräykset tulivat voimaan kesällä 2013, ja myös taloyhtiöiden tulee noudattaa niitä korjausrakentamisessaan. Mitä määräykset käytännössä tarkoittavat ja millaisiin ratkaisuihin ne ohjaavat taloyhtiöitä korjaushankkeissa. Mitä taloyhtiön rakennuksia ja korjaushankkeita määräykset koskevat, kuka korjausajankohdat, -kohteet ja -menetelmät päättää, kuka määräysten noudattamista valvoo ja millä perusteilla taloyhtiö voi anoa määräyksiin joustoa. Kirja on suunnattu erityisesti taloyhtiöiden hallituksen jäsenille, osakkaille sekä isännöitsijöille. Se sopii hyvin oppaaksi myös muille rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille.

Rinne, Hannu 2013. Perinnemestarin rintamamiestalo - kunnostus ja ylläpito. WSOY.
Sisältää käytännön vinkkejä rakenteiden kunnostamiseen aina sisustamiseen saakka. Kirjassa taustoitetaan mm. talotyypin historiaa, rakenteita, materiaaleja ja huonejakoa. Asianmukaisella lisäeristämisellä, ikkunoiden kunnostamisella ja pintojen uusimisella jo parhaat päivänsä nähneestä talovanhuksesta ehostuu lopulta kaunis, turvallinen ja viihtyisä ekokoti.

Korhonen, Tapio 2013. Aita - Perinteiset aidat ja portit. Maahenki.
Omin käsin tehty perinteinen aita tuo edelleenkin luonnetta ja kauneutta ympäristöönsä ja on olennainen osa suomalaista perinnemaisemaa. Tämä piirroksilla ja runsailla historiallisilla ja uusilla valokuvilla kuvitettu teos johdattaa perinteisten aitojen malleihin, rakentamistapoihin ja monipolviseen historiaan.

Pia Maria Montonen ja Niclas Warius 2013. Rakkaudesta vanhaan taloon. Maahenki.
Kirjan tekijät Pia Maria Montonen ja Niclas Warius haluavat näyttää, että vanhassa talossa on mahdollista elää tuhoamatta itse taloa, kunhan lähtökohtana on talon kunnioittaminen. Mitä kauemmin siinä asuu, sitä enemmän sitä ymmärtää ja arvostaa. Silloin myös ymmärtää kiirehtiä hitaasti, eikä tule tuhottua sellaista, mitä ei enää saa takaisin.

Kaila Panu 2012. Kesällä töitä teki maalari - Perinteinen ulkomaalaus tänään. Moreeni.
Uusintapainos on saatavana nyt pehmeissä kansissa. Kirja antaa perusteellista tietoa perinteisistä maalaustavoista ja käsittelee kriittisesti nykyaikaisia muovimaaleja. Kirjassa on uusia perinnemaalireseptejä ja kokemuksia siitä, miten ne selviävät kilpailussa uusien puunsuoja-aineiden ja synteettisten maalien kanssa. Käytännön maalausohjeet on annettu tämän päivän näkökulmasta.

Vuolle-Apiala, Risto 2012. Perinnemaalit. Moreeni.
Taskuun mahtuva kirjanen sisältää kymmeniä perinteisiä maalireseptejä rakennusten ulkomaalaukseen. Käytännössä kokeillut ja hyviksi havaitut ohjeet on koottu eri lähteistä vuosikymmenien ajalta.

Hirsitalo ennen ja nyt
Vuolle-Apiala Risto 2012. Hirsitalo ennen ja nyt. Moreeni.
Kirja antaa kattavan yleiskuvan suomalaisesta hirsirakentamisen perinteestä esihistoriasta nykypäivään, hirrestä materiaalina, salvoksista ja muista hirsirakenteiden ominaispiirteistä sekä hirsirakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja hoitamisesta. Tekstiä havainnollistaa runsas valokuva- ja piirroskuvitus. Kirja sopii kaikille perinteisestä rakentamisesta ja puuarkkitehtuurista kiinnostuneille lukijoille myös käytännön oppaaksi.

Flink, Selja ja Kilpelä Niina (toim.) 2012. Samasta ovesta - Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita. Kynnys ry ja Museovirasto.
Museoviraston ja Kynnys ry:n julkaisema Samasta ovesta -kirja kertoo, miten esteettömyys on mahdollista toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa. Julkaisu esittelee useita hyviä käytäntöjä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen saavutettavuuden parantamiseksi. Sen esimerkit kertovat onnistuneista ratkaisuista erilaisissa kohteissa, kuten museoissa, linnoissa ja kirkoissa, sekä siitä, miten näihin ratkaisuihin on päädytty.
Samasta ovesta -kirjaa myydään Suomen kansallismuseon museokaupassa (Mannerheimintie 34, Helsinki), virtuaalikirjakauppa Granumissa, Kynnys ry:ssä sekä Rakennustiedon kirjakaupoissa.

Palolahti, Tuomas, Kivimäki, Christian ja Lindberg, Rita 2012. Rakennusosien kustannuksia 2012. Rakennustieto Oy.
Vuosittain ilmestyvä kirja esittelee tyypillisiä pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia, jotka on eritelty työn ja materiaalien osalta menekkeihin ja kustannuksiin, näiden laskentaperusteet ja lyhyen selvityksen laskentamenetelmistä. Kirjaa täydentää korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja Korjausrakentamisen kustannuksia 2012. Tämän ja korjausrakentamisen kustannuksia 2012 -kirjan avulla voidaan verrata vanhan rakenteen korjaamisen ja rakenteen uusimisen kustannuksia. Kirjojen avulla voidaan verrata myös uudiskohteen rakenteiden rakennus- ja elinkaarikustannuksia.

Rinne, Hannu 2012. Perinnemestarin matkaopas rannikon puukaupunkeihinWsoy.
Perinnemestarin matkaopas rannikon puukaupunkeihin
Perinnemestarin matkaopas esittelee kaksikymmentä kaupunkia Oulusta Haminaan. Opas vie matkailijan kiinnostaviin vanhoihin puurakennuksiin: pursiseurojen paviljonkeihin, museoihin, kirkkoihin, kahviloihin ja matkustajakoteihin. Rakennuksista etsitään myös yksityiskohtia ja kauniita sisustuksia, jotka inspiroivat vanhan talon kunnostajaa. Oppaan avulla voi tehdä matkan menneeseen ja viettää kussakin kaupungissa pari päivää sadan vuoden takaisissa tunnelmissa.
ISBN: 978-951-0-38458-9

Laine Matti ja Orrenmaa Antti 2012. Rakkaat vanhat puutalot. Otava.
Virheelliset toimintatavat rakentamisessa vievät rahaa ja voivat tuhota oman kodin tai laskea sen arvoa. Käytännöllinen, havainnollisesti kuvitettu rakennuskonservoinnin opaskirja antaa arvokasta tietoa vanhojen puutalojen omistajille ja hirsimökkinsä kunnostamista suunnitteleville.

Mikkola Juulia ja Böök Netta 2011. Ikkunakirja. Moreeni. (Sidottu, 352 sivua)
Vanhat ikkunat ovat huonekaluihin verrattavia käsityötaidon näytteitä. Ne on tehty huolellisesti valikoidusta tiheä- ja suorasyisestä puutavarasta, jonka kestävyys on aivan toista luokkaa kuin nykyisin saatavilla olevan puutavaran. Pintakäsittelyt on tehty perinteisillä maaleilla tai lakoilla, jotka toimivat hyvin puumateriaalin kanssa. Hyvin hoidettuna ja huollettuna vanha puuikkuna on pitkäikäinen ja laiminlyötynäkin yleensä kunnostettavissa. Useimmiten kunnostus on uusimista parempi vaihtoehto: kunnostuksessa ikkunan rakennushistoriallinen arvo säilyy, ja samalla voidaan parantaa ikkunan toimivuutta sekä lämmön- ja ääneneristystä.

Museovirasto 2011. Asiasta toiseen - kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta. Rakennustieto Oy.
Museovirasto pyysi useita ammattikuntia edustavilta tutkijoilta, rakennussuojelun ja restauroinnin asiantuntijoilta, suunnittelijoilta ja kulttuurialan vaikuttajilta artikkelia rakennussuojelusta ja restauroinnista viimeisen puolen vuosisadan ajalta. Tuloksena on vaikuttava kokoelma kirjoituksia, jotka käsittelevät aihepiiriä monesta näkökulmasta pienistä restauroinnin yksityiskohdista koko maapalloa koskeviin ekologisiin kysymyksiin. Mukana on myös varsin kriittisiä kannanottoja.

Korhonen Teppo ja Eskelinen Jouko 2011. Suomalainen ikkuna. Moreeni.
Kirja perehdyttää lukijansa esimerkiksi ikkunoiden tyylisuuntauksiin, materiaalien kehitykseen ja rakenteellisten ratkaisujen muutoksiin aikojen saatossa, ja se havainnollistaa hyvin suomalaisen puurakentamisen monimuotoisuutta. Ikkunoiden kehitys- ja kulttuurihistoriaa valottavan esipuheen on laatinut rakentamiskulttuuriin perehtynyt kansatieteilijä, dosentti Teppo Korhonen.

Curatio r.y. 2011. Vanhan talon historia ja hoito - Rakennusperintöä Turunmaan saaristossa. Moreeni.
Alun perin ruotsinkielisenä julkaistu kirja on syntynyt Turunmaan alueen erityistarpeisiin, mutta käännöksessä on otettu huomioon myös laajempi näkökulma. Tiedot ovat hyvin sovellettavissa kaikkien perinteisin tekniikoin rakennettujen suomalaisten puutalojen hoitamiseen. Kirja on suunnattu sekä ammattilaisille että maallikoille, jotka ovat kiinnostuneita vanhoista taloista ja niiden arvojen säilyttämisestä.

Piuhat, röörit ja muut tilpehöörit - talotekniikkaa vanhan talon henkeen
Tuuma-lehden vuoden 2011 julkaisu. Rakennusperinteen ystävät ry. T. Nieminen Oy. Turku.

Rinne, Hannu 2010. Perinnemestarin remonttikirja - Hyvin korjattu on parempi kuin uusi. WSOY
Perinnemestarin remonttikirja - Hyvin korjattu on parempi kuin uusi
Vanhat talot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, mutta kunnostaminen vaatii oman asenteensa: enemmän tietoa ja aikaa kuin rahaa. Kirja kertoo, että ei tarvitse korjata liikaa, mutta täytyy korjata oikein ja harkiten – myös nykyaikaisia materiaaleja käyttäen. 
Kirjassa käsitellään vanhan talon rakenteita (hirsirunko, rintamamiestalo, katto) ja talotekniikkaa (mm. vesi ja sähkö vanhassa talossa). Sisustus-luvussa perehdytään mm. pinkopahvittamiseen, tapetointiin ja maalaamiseen.

 

Vuolle-Apiala Risto 2010. Hirsitalon kunnostaminen. Kustannusosakeyhtiö Moreeni. Porvoo.
Hirsitalon kunnostaminen opastaa hirsitalojen ja pihapiirien korjaajia eri työvaiheissa eteen tulevissa käytännön kysymyksissä ja ongelmissa. Vanhojen rakennusten kunnostaminen ja ylläpito vaativat kärsivällisyyttä mutta antavat myös tekijälleen mahdollisuuden osallistua monien sukupolvien historialliseen jatkumoon.

Kaila Panu 2009. Maalari maalasi taloa. Kolmiosaisen sarjan aikaisemmin julkaistut osat: Kevät toi maalarin ja Kesällä töitä teki maalari. Multikustannus.

Dahl Marjukka 2004. Ikkunoiden korjaus. Miksi vanhat ikkunat kannattaa korjata? Konservointi. Opinnäytetyö. EVTEK Muotoiluinstituutti. Aikuiskoulutus.

Vainio Terttu, Jaakkonen Liisa, Nippala Eero , Lehtinen Erkki ja Isaksson Kaj 2002. Korjausrakentaminen 2000–2010. VTT tiedotteita – Research Notes 2154. Otamedia. Espoo. Korjausrakentaminen 2000-2010 (REMO 2000) -tutkimuksessa selvitettiin nykyisen korjaustoiminnan arvo, kohdentuminen rakennuskantaan, korjaustoimenpiteet, korjausten toteuttajat ja korjausten syyt. PDF-muodossa.

Oranssi ry 1999. Nuorten oma asuntotuotanto. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy.

Kaila Panu 1998. Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen. WSOY.

Talo kautta aikojen 1987. Kiinteän sisustuksen historia. Rakentajain kustannus Oy.

Talo kautta aikojen 1987. Julkisivujen historia. Rakentajain kustannus Oy.

Lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Ajantasainen Maankäyttö- ja rakennuslaki löytyy Finleksistä osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsaadantö muuttui vuonna 2013
Lisätietoa Ympäristöministeriön sivulta.

Rakennussuojeluun liittyvä lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennetun ympäristön ja maiseman huomioon ottamista maankäytön suunnittelussa. Lain avulla pyritään edistämään elinvoimaista ja laadukasta kulttuuriympäristöä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Rakennussuojelu asemakaava-alueella sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, järjestetään pääsääntöisesti ja ensisijaisesti asemakaavalla. Muilta osin rakennusperinnön suojelemiseen sovelletaan lakia rakennusperinnön suojelemisesta. Lailla rakennusperinnön suojelemisesta ei voida suojella laajoja aluekokonaisuuksia tai maisemaa. Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20100498

Muinaismuistolaki
Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla. Muinaismuistolain piiriin kuuluu myös laajoja muinaismuistoalueita, joilla on maisemallista merkitystä. Lisäksi monet yksittäiset kohteet sijaitsevat kulttuurimaisemassa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1963/19630295

Kirkkolaki
Kirkkolain 14 luvussa käsitellään Kirkkoa, seurakunnan kiinteistöjä ja rakennussuojelua
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054?search[type]=pika&search[pika]=rakennussuojelu