Talon historiaa

Piirun oppimisympäristö

Talon historiaa

 

Rakennuskulttuurikeskus Piiru on ympäristöineen säilyttävän korjausrakentamisen oppimisympäristö ja vanhoista rakennuksista ja rakennusmateriaaleista kiinnostuneille erinomainen tutustumiskohde. Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys on kunnostanut entisen Uittoyhdistyksen ”purkukuntoisen” talon säilyttävän korjausrakentamisen menetelmin kauniiksi ja toimivaksi. Kunnostus toteutettiin vuosina 2012-2017. Vuonna 2020 taloon asennettiin vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Yhdistys ylläpitää Rakennuskulttuurikeskus Piirua. 

 

Piirun historiaa: Uiton aika

Piirun talo on osa Tampereen tukinuiton historiaa. Uittoyhdistyksen talo on rakennettu vuonna 1892 Kokemäenjoen Lauttausyhtiön työnjohtajien asunnoksi ja tukinuittajien tukikohdaksi. Uittoyhdistyksen talo on sijainnut Punaisen tukkitien vieressä, jota pitkin tukkeja kuljetettiin Näsijärvestä Pyhäjärveen Pispalan harjun yli. 

Uittoyhdistyksen taloa on laajennettu 1920-luvulla, jolloin se on saanut nykyisen ulkomuotonsa.  Laajennuksen yhteydessä rakennettiin itäpäädyn yksiö, nykyinen Kissala, sekä muunnettiin ullakkotila asuinkäyttöön. Uiton aika päättyi 1960-luvulla. 

 

Asuinkäytöstä purku-uhan alle

Talo oli yksityisomistuksessa ja asuinkäytössä 2000-luvun alkupuolelle asti. 2000-luvun alussa rakennuksen omistajan tontin vuokrasopimusta ei oltu uusimassa. Yksityinen rakennusyhtiö halusi rakennuttaa tontille uudisrakennuksen. 

Entinen uittoyhdistyksen talo tuli purku-uhan alle ja paikalliset yhdistykset tekivät siitä rakennussuojeluesityksen. Sen seurauksena Museovirasto ja Ympäristöministeriö kehottivat Tamperetta tekemään Pispalaan suojelukaavan, jolla mm. Uittoyhdistyksen talo tulisi suojella. Pispalan kaavauudistus alkoi tämän seurauksena vuonna 2006. 

Talo jäi autioksi 2000-luvun alkupuolella. 2010-luvun puolelle tultaessa talon katossa oli isoja reikiä ja pelkona oli, että katon vuotaessa talon rakenteet kastuvat ja talo lahoaa sijoilleen. 

Pitkällisen valitus- ja selvitysprosessin tuloksena Tampereen kaupunki lunasti tontin ja vuokrasi sen talon kunnostusvelvoitteella 30 vuodeksi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle vuonna 2012. 

 

Talon kunnostus 2012-2017

Elokuussa 2012 käynnistyi Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti. Kunnostuksen tavoitteena oli kunnostaa talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei kulkeudu talon rakenteisiin. Lisäksi tavoitteena oli, että Uittoyhdistyksen talosta tulisi rakennuskulttuurin keskus. 

Uittoyhdistyksen talon restauroinnin pääperiaatteena oli säilyttävä korjaaminen. Materiaalien valinnassa otettiin huomioon se, että niiden on sovelluttava korjattaviksi yhä uudelleen. Työtavat valittiin saman periaatteen mukaan. Esille jätettiin talon rakennushistoriallinen kerroksellisuus ja korjaukset tehtiin mahdollisimman vähillä muutostöillä. Ulkonäköä tai interiöörejä ei ole pääosin palautettu mihinkään aikaisempaan tyyliin sopiviksi, vaan talon muutoshistorian on annettu näkyä lopputuloksessa.   

 

Rakennuskulttuurikeskus Piiru

Kunnostettu talo toimii Rakennuskulttuurikeskus Piiruna. Piirun toimintaa ylläpitää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys. Rakennuskulttuurikeskus Piirusta löytyy mm. Piirun oppimisympäristö ja pienimuotoinen varaosapankki. Piirussa järjestetään kursseja ja luentoja liittyen säilyttävään korjausrakentamiseen. Piiru toimii myös tapahtumapaikkana sekä juhlatilana. Piirussa vierailee noin 1500 kävijää vuosittain.

 

Palaa kierroksen alkuun

Eteinen

Keittiö

Salonki

Kirjastohuone

Kissala