PiPa-hanke

Pipa-hankekeessa mukana
Pipa-hanke Piirun sisätiloissa
Pipa-hanke työkaluja

Piirun verran Parempaa eli tuttavallisesti PiPa-hanke aloitti 1.1.2021 jatkaen Raku – Rakennuskulttuurista työtä -hankkeen jalanjäljillä.
Hankkeen tavoitteena on vuosina 2021 – 2023 tarjota työkokeilupaikka tai palkkatuettu työsuhde vähintään 150 henkilölle. Meillä on myös opiskelijoita suorittamassa työssä oppimista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat TE-toimistossa vähintään 12 kuukautta tai yli 24 kuukautta työttömänä olleet työttömät, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukauden; nuoret, joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve; heikossa työmarkkinatilanteessa olevat; korjausrakentamisen kokemusta jo omaavat tai koulutuksen siihen saaneet pitkään (vähintään 12 tai 24 kk) työttömänä olleet, jotka voivat jatkossa työllistää itsensä.

Hankkeessa ei ole eritelty, mitä tehtäviä tehdään palkkatuettuna tai työkokeiluna. Meillä voi työllistyä esimerkiksi kahvilatyöntekijäksi, korjausrakentajaksi, kirjastonhoitajaksi, tapahtumakoordinaattoriksi tai vaikkapa kiinteistönhoitajaksi. Tämän mahdollistaa laaja yhteistyöverkosto. Siihen kuuluvat Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys, joka ylläpitää Rakennuskulttuuriyhdistys Piirua ja Tahmelan Huvilaa, Pispalan saunayhdistys ry, Pispalan kirjastoyhdistys ry, Kurpitsa-liike, Pispalan kulttuuriyhdistys ry (Hirvitalo), Rientolan Setlementti ja Tampereen arkkitehtuuri- ja designyhdistys – TAD ry. Henkilön oma tausta ja osaaminen ovat vaikuttavina tekijöinä työtehtäviä annettaessa. Monet aloittavat hankkeessa työkokeilun avulla, osa henkilöistä otetaan suoraan palkkatuelle.
Mikäli henkilöllä on erityistaitoja tai halua erikoistua tiettyyn osa-alueeseen, on mahdollista räätälöidä hänelle uusi työnkuva.
Yhdistävä tekijä eri alojen välillä on rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen ja hoitaminen.

RAHOITUS

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto.
PiPa-hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2021-2023). Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan. Hankkeen toteutusalue on Pirkanmaa. Keskeinen toimintapiste on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, Pispalassa sijaitseva entinen Uittoyhdistyksen talo, joka on korjausrakentamisen oppimisympäristö.

PiPa-HANKE

Projektipäällikkö
Katja Wallenius

+358 50 471 5250

katja@piiru.fi