Työllisyyspoliittiset hankkeet

Pipa-hankekeessa mukana
Pipa-hanke Piirun sisätiloissa
Pipa-hanke työkaluja

Rakennuskulttuurikeskus Piirua on rakennettu vähitellen. Taustalla on projekteja ja pienempiä hankkeita.

Rakennuskulttuurista työtä -työllistämishanke

Rakennuskulttuurista työtä on työllistävä hanke, jonka tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin laajemminkin liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään. Hanke alkoi 1.1.2018. Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan. Rakennuskulttuurista työtä -työllistämishanke

Pipa-hankekeessa mukana
Pipa-hanke Piirun sisätiloissa

Museoviraston entistämisavustus ulkovaraston korjaamiseksi

Rakennuskulttuurikeskus Piirun ulkovaraston korjaamiseksi on saatu Museoviraston entistämisavustuksena 5000 euroa. Työt aloitettiin kesällä 2017 ja työ on valmistunut 2018 kesällä.

Pirre – Pirkanmaan restaurointialan työllistämishanke

Pirkanmaan TE-toimiston rahoittaman hankkeen tarkoituksena on lisätä korjausrakentamisen alan työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään ja parantaa työhönsijoittumista Pirkanmaalla. Hankkeen toteutusaika oli kolme vuotta alkaen 1.2.2015 ja päättyen 31.12.2017.

Pipa-hanke Piirun sisätiloissa

PIIRun korjausprojektit

 

PIIRUN MUSEOVIRASTON ENTISTÄMISAVUSTUS ULKOVARASTON KORJAAMISEKSI

Rakennuskulttuurikeskus Piirun ulkovaraston korjaamiseksi on saatu Museoviraston entistämisavustuksena 5000 euroa. Työt aloitettiin kesällä 2017 ja työ on valmistunut 2018 kesällä.

Museoviraston entistämisavustus

Rakennuskulttuurikeskus Piirun sisätiloja on korjattu Museoviraston myöntämän entistämisavustuksen turvin. Sisätöitä aloitettiin kesällä 2014 ja työt jatkuivat vuoden 2016 loppuun. Sisätöiden edistymisestä on tehty raportti, jonka saattoi hankkia Mesenaatti-hankkeen aikana pdf-muodossa. Yhdistys miettii, kuinka raportti voitaisiin saada myyntiin.

Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti

Entistä Uittoyhdistyksen taloa, joka ristittiin kesäkuussa 2014 Rakennuskulttuurikeskus Piiruksi, on korjattu eri projektien avulla. Ensimmäinen projekti oli Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti (*, joka kesti vuoden 2012 syksystä vuoden 2014 helmikuun loppuun. Projektin aikana korjattiin talon vuotava katto, kunnostettiin rakenteita tarvittavilta osilta, korjattiin ja maalattiin ulkolaudoitus sekä ikkunat.

Projektin päärahoittajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki vastasi kuntarahoitusosuudesta. Projektista vastasi Tampereen kiinteistötoimi ja käytännön toteutuksesta Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.

Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

Ensimmäinen varsinainen projekti, jonka aikana syntyi myös Piirun takana oleva Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, oli Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti.

Lokakuussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena oli luoda rakennuskulttuurikeskukselle toimintamalli ja käynnistää toiminta. Projekti rakensi yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Projekti perusti Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n, joka jatkaa projektin aikana kehitettyä toimintaa. Projekti päättyi elokuun loppuun 2014.

Verkoston lisäksi projektin tavoitteena oli luoda elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Kohtauspaikaksi muodostui Rakennuskulttuurikeskus Piiru, joka löytyy osoitteesta Uittajankatu 10. Tuloksena syntyi myös Internetissä toimiva tietopankki korjaustavoista ja materiaaleista, Säilyttävän korjausrakentamisen alan osaajille luotiin Osaajafoorumi ja rakennusosien kierrätystä varten perustettiin pienimuotoinen Varaosapankki.

Projektin päärahoittajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastasi kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteutti Ekokumppanit Oy ja toiminta-alueena oli Pirkanmaa.

Pipa-hanke Piirun sisätiloissa

*) Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti

Elokuussa 2012 käynnistyi Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti, jonka tavoitteena oli kunnostaa Uittoyhdistyksen talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei kulkeudu talon rakenteisiin. Projekti päättyi vuoden 2014 helmikuun lopussa.

Projektin aikana korjattiin talon vuotava katto, kunnostettiin rakenteita tarvittavilta osilta, korjattiin ja maalattiin ulkolaudoitus sekä ikkunat. Nyt jälkeen päin voidaan sanoa, että projektin avulla pelastettiin talo varmalta tuholta, sillä katto osoittautui erittäin huonokuntoiseksi. Syksyllä 2013 muotoiltiin pihan maanpintaa, jotta sadevesi ei kulkeudu taloa kohti.

Talon kunnostustöitä dokumentoitiin sekä valokuvien että videoiden muodossa. Yhdistyksen osoitteessa www.piiru.fi oleville nettisivuille luotiin videoarkisto, johon koottiin hankkeen videoita mm. seuraavien teemojen alle: Skrapausta ja huopakaton tekoa, Uittoyhdistyksen talon maalaaminen ja Ikkunoiden kunnostus. Videoarkistosta löytyy videoita myös Uittoyhdistyksen talolla järjestetyistä tapahtumista sekä rinnakkaisen verkostoprojektin järjestämistä koulutustilaisuuksista. Videoarkistoon lisätään videoita talon kunnostustöistä myös tämän projektin päätyttyä Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n toimesta.

Tuloksena saatiin korjattua entisen Uittoyhdistyksen talon ulkopuoliset osat. Talosta on tulossa Rakennuskulttuurikeskus Piiru, joka ympäristöineen on pysyvä korjausrakentamisen oppimisympäristö. Taloa kunnostetaan myös jatkossa säilyttävän korjausrakentamisen keinoin.

Projektin päärahoittajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki vastasi kuntarahoitusosuudesta. Projektista vastasi Tampereen kiinteistötoimi ja käytännön toteutuksesta Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.

Projekti mediassa:
Pispalalainen 1/2012, Projektikuulumisia (projektin taustaa), Rantonen: pispalalainen1-2012.pdf
Pispalalainen 2/2012, Uittoyhdistyksen talo herää eloon, Rantonen: pispalalainen2-2012.pdf
ECO2-lehti nro 2, 2012, Entistä parempi – vaalitaan vanhaa, Rantonen: eco2-nro2.pdf
Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin projektipäällikkö Irma Rantonen Perttu Pesän haastattelussa ECO2-seminaarissa ”Vuonna 2020” Monitoimitalo 13:ssa Tampereella 29.11.2012.: https://www.youtube.com/watch?v=TvzPTTdkgc0
Pispalalainen 2/2013, Mitä kuuluu Uittoyhdistyksen talolle? Tanskanen: pispalalainen2-2013.pdf
Terve talo -lehti 2013, Rakennuskulttuurikeskus opastaa korjaajia jo rakennusvaiheessa, Metsälä: terve_talo2013.pdf
Aamulehti 13.6.2013, Talkooilmoitus: AL13-6-2013.pdf
Ensimmäiset 3 vuotta. Pirkanmaan Rakennuskulttuurikeskus neuvoo vanhan talon korjaajia, valokuvia ECO2-hankkeesta kertova kirja. 2013: Ensimmäiset_3_vuotta-kirja.pdf
Moro 9.1.2014, Uittoyhdistyksen talolla oli harjakaiset, Laiho: moro9-1-2014.pdf
Museokello 2014, Uittoyhdistyksen talo muuntuu rakennuskulttuurikeskukseksi, Metsälä: Museokello-2014.pdf
Rakennusperinto.fi-sivustolla julkaistu Minna-Riikka Tuohiniityn artikkeli: Rakennuskulttuurin keskus Tampereelle