Rakennuskulttuurikeskus Piiru - oppimisympäristö

Uittoyhdistyksen talo

Korjausrakentamisen oppimisympäristönä toimiva Uittoyhdistyksen talo on rakennettu vuonna 1892 Kokemäenjoen Lauttausyhtiön työnjohtajien asunnoksi.


Talo sijaitsi ensimmäisen maanpinnalla kulkeneen tukkienkuljetustien, ns. Punaisen tukkitien vieressä, joka rakennettiin vuosina 1863 – 1864. Sitä pitkin hevosten avulla siirrettiin puutavaraa Näsijärvestä Pyhäjärveen. Nimensä tukkitie sai siitä, että se oli maalattu punaiseksi ja tukkitien rakenteisiin oli kiinnitetty mainoksia.

Taloa on laajennettu 1920-luvulla, jolloin se on saanut nykyisen ulkomuotonsa. Talo on toiminut tukinuittajien tukikohtana, kunnes uitto päättyi 1960-luvulla. Tämän jälkeen talo on ollut asuinkäytössä ja viimeiset vuodet autiona.


Vuoden 2012 alusta taloa on vähitellen alettu kunnostaa sitä mukaa kun resurssit ovat antaneet myöten.

EAKR-projekti

Elokuussa 2012 käynnistyi Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti, jonka tavoitteena oli kunnostaa talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei kulkeudu talon rakenteisiin. Projekti päättyi vuoden 2014 helmikuun lopussa. Tuloksena saatiin tilat rakennuskulttuurin keskukselle, jolloin talo ympäristöineen on pysyvä korjausrakentamisen oppimisympäristö. Taloa kunnostetaan myös jatkossa säilyttävän korjausrakentamisen keinoin.

Projektin päärahoittajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki vastasi kuntarahoitusosuudesta. Projektista vastasi Tampereen kiinteistötoimi ja käytännön toteutuksesta vastasi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.

               
         

Ensimmäisen talkoopäivän 12.2.2012 yhteydessä rakennusrestauroija Kaius Paetau kierrätti naapureita ja talkoolaisia talossa ja kertoi näkemästään. Tässä yhteenveto kierrokselta:
Talon kunto

Samassa yhteydessä arkkitehti Harri Metsälä kertoi uuneista:
Uunien kunto

Kunnostusvaiheet löytyvät korjausjulkaisusta, joka alunperin koottiin Museoviraston sisäpuolen korjauksen raportiksi ja laajennettiin samantien, sillä tietoa tuli niin paljon. Julkaisusta löytyy tehdyt työvaiheet ja käytetyt materiaalit. Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys on myynyt pdf-muotoista julkaisua Mesenaatti-kampanjan yhteydessä. Sitä voi kysellä info (at) piiru.fi -osoitteesta.

Korjauskeskus-blogista löytyy taloon liittyviä kirjoituksia ja tarinoita.