20 Sairaudet ja poismeno

Veikko Heikkilä ja Antti Kotisaari kertovat Erkki Raution sokeritaudista sekä elämän viime vaiheista.

12.8.2014 järjestetyssä tilaisuudessa olivat läsnä myös Marja Alatalo, Jorma Alatalo, Ari Kuusisto, Risto Kuusisto, Olli Lehto, Veli-Matti Kumpulainen, Mårten Sjöblom, keskustelun vetäjä  Marianna Laiho, Irma Rantonen, sekä tallentajat Juuso Kainulainen ja Mikko Mäkitalo.

Huom! Kun olet käynnistänyt videon,  voit aurinkoa muistuttavasta valikosta  vaihtaa videon laadun HDksi  ja oikeanpuoleisimmasta alareunan merkistä voit vaihtaa videon tulemaan koko näytöltä.