4 Erkki Raution luonnehdintaa

Veikko Heikkilä ja Antti Kotisaari kertovat Erkki Raution myönteisestä ja auttavaisesta luonteesta. Naapuri Marja Alatalo kertoo kutsuneensa Rautiota "Papaksi".

12.8.2014 järjestetyssä tilaisuudessa olivat läsnä myös  Jorma Alatalo, Ari Kuusisto, Risto Kuusisto, Olli Lehto, Veli-Matti Kumpulainen, Mårten Sjöblom, keskustelun vetäjä  Marianna Laiho, Irma Rantonen, sekä tallentajat Juuso Kainulainen ja Mikko Mäkitalo.

Huom! Kun olet käynnistänyt videon,  voit aurinkoa muistuttavasta valikosta  vaihtaa videon laadun HDksi  ja oikeanpuoleisimmasta alareunan merkistä voit vaihtaa videon tulemaan koko näytöltä.