Kunnostus kevät 2013 - Lisähuomioita (mm. kengitys)

Harri Metsälä ja Marja Lammentausta käyvät maaliskuussa 2013 läpi Uittoyhdistyksen talon kunnostamisen tulevia erityishaasteita korjausrakentamiskohteena sekä kertovat viime vuonna talolla tapahtuneesta alahirren vaihdosta eli kengityksestä. Video sisältää myös havainnollistavia valokuvia.

Huom! Kun olet käynnistänyt videon,  voit aurinkoa muistuttavasta valikosta  vaihtaa videon laadun HDksi  ja oikeanpuoleisimmasta alareunan merkistä voit vaihtaa videon tulemaan koko näytöltä.