Piirun maalikoealat - 5-vuotisseuranta 2018

Tampereen rakennuskulttuurikeskus Piiru muodosti Pispalan Uittoyhdistyksen talon kunnostuksen yhteydessä vuonna 2013 talon eteläseinälle perinnemaalikoealat. Arkkitehti Antti Nyman tarkastelee maalien käyttäytymistä koealojen 5-vuotisseurannassa 2018 ja samalla valaisee yleisesti aihepiiriä. Videota on päivitetty huhtikuussa 2019 muutamien kohtien osalta mm. täsmentämällä käsitteitä.

Keskustelua videosta, koealoista ja perinnemaaleista yleensä
Piirun FB-sivulla

Huom! Videon alareunan oikeanpuoleisimmasta merkistä videon saa levitettyä koko näytölle, ja kun videon panee päälle, aurinkoa muistuttavasta merkistä voi valita videon katsottavaksi HD-laadulla tai muilla valinnanvaraisilla arvoilla.

Vuonna 2013 tehty video ("Uittista maalataan 4") maalikoealojen maalaamisesta