Alakerran eteinen, wc ja varasto

Pertti Pulkki kertoo alakerran länsikamarin keittiölle, eteiselle ja toiselle sisäänkäyntitilalle tehdyistä töistä. Vuoden 2016 videoita verrataan vuoden 2013 videoihin, ja tällä välillä tehtyä työtä käydään läpi valokuvin.

Niistä voidaan mainita mm. se, että länsikamarin keittiötila on muutettu tilavaksi wc:ksi yhden oviaukon sulkemalla ja toisen rakentamalla, ja että toinen sisäänkäyntitila on varattu ulkoapäin käytäväksi talon varastoksi.

Huom! Kun olet käynnistänyt videon,  voit aurinkoa muistuttavasta valikosta  vaihtaa videon laadun HDksi  ja oikeanpuoleisimmasta alareunan merkistä voit vaihtaa videon tulemaan koko näytöltä.