Alakerran länsikamari ja välitila

Pertti Pulkki kertoo alakerran länsikamarille ja välitilalle tehdyistä töistä. Vuoden 2016 videoita verrataan vuoden 2013 videoihin, ja tällä välillä tehtyä työtä käydään läpi valokuvin.

Niistä voidaan mainita mm. se, että tiloihin jätettiin näkyviin "tauluina" vanhaan hirsipintaa, kaikkia edellisiä maalikerroksia 1890-luvulta saakka sekä näkymään aitoon, vanhaan kattokuviointiin, joka pääosin uudistettiin vanhasta mallista tehdyllä sapluunalla, ja se, että välitilaan on tuotu  yläkerran lailla vesipiste ja tuodaan myöhemmin keittiö yläkerralle.

Huom! Kun olet käynnistänyt videon,  voit aurinkoa muistuttavasta valikosta  vaihtaa videon laadun HDksi  ja oikeanpuoleisimmasta alareunan merkistä voit vaihtaa videon tulemaan koko näytöltä.